İnsan Kaynakları


AKSA Elektrik erişmek istediği yüksek hedeflere en kaliteli insan gücüne sahip olarak ulaşacağının bilinci ile iyi eğitimli, yetenekli ve başarılı kişilerin istihdamına öncelik vermektedir. İstihdamda sadece o anda açık bulunan kadro ihtiyacının giderilmesi değil, uzun vadeli şirket hedefleri birlikte değerlendirilmektedir. AKSA Elektrik çalışan herkesin birbirine saygı duyduğu, istihdamdan başlayarak eğitim ve geliştirmenin sürdürüldüğü, çabaların ödüllendirildiği ve başarıların takdir edildiği bir şirkettir. Kural olarak personel ihtiyacı öncelikle şirketin mevcut personel kaynakları ile karşılanır. Kaynaklardan terfi, nakil yoluyla karşılanmayan personel açığını doldurmak üzere yeni personel alımı için şirket dışı kaynaklara başvurulur.

AKSA Elektrik’nin benimsediği “en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” yaklaşımı İnsan Kaynakları Politikamızın temelini oluşturmaktadır. Vizyonumuz, tüm kaynaklarımızı yöneten stratejik avantajımız olarak gördüğümüz insan kaynağımızın, memnuniyet ve bağlılığını kuracağımız sistem olmasıdır. İnsan kaynakları misyonumuz; yaratıcı, dinamik, bilgili, motive olmuş, etkin ve verimli bir AKSA Elektrik ekibinin sürekliliğini sağlamak için tüm şirket yönetimine ve çalışanlarına destek vermek ve ilgili birimlerle koordineli olarak insan kaynakları sistemlerini kurmaktır.

AKSA Elektrik çalışanlarına her türlü kariyer gelişimi imkânı tanımaktadır. Tüm çalışanlarımıza; kariyer ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına, zaman içinde oluşan gereksinimlerine ve şirketimizin hedef ve stratejilerine paralel olarak farklı eğitim olanakları sağlanmaktadır. Bu doğrultuda kişilerin çalıştıkları birimlerdeki rollerinde donanımlı olmaları için gerekli tüm teknik, mesleki bilgi ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimler sunulmaktadır.

İŞ BAŞVURU FORMU